Gdzie Bóg

 

 

Gdzie jestem ja?

Czy ponad oceanem

Czy w głębinach

Gdzie Bóg?

To co niezmienne

We mnie

Spokój i radość

Za tym podåżam

Sam za sobå

Reklamy