Dziękuję Bogu że nie jestem mędrcem

 

Dziękuję Bogu

że nie jestem mędrcem

Mędrzec musi być mądry

Musi być konsekwentny

Potwierdzać musi mądrość swoim życiem

Żeby utrzymać taką linię

Niezmienną i stabilną

Na tle zmienności świata

Trzeba być nieżywym

Albo hipokryta

Dziękuję Bogu

Że mogę robić wszystko

Być niekonsekwentnym

Wypisywać nonsensy

Robić z siebie głupca

Mogę być człowiekiem

A nawet poetą