dzieci światła

 

dzieci miłości

kåpiåce się w świetle

i dzieci ciemności

wygrzewajå się w mętnym

ogniu strachu w piekle

uwaga nadchodzå wolne wybory

a wolny wybór jest taki szybki

nie zauważasz że go dokonujesz

w jednej chwili możesz

znaleźć się albo się zgubić

czas już wyruszyć na poszukiwanie siebie

piekła i nieba nie wystarczy odwiedzać

świadomość wyszła poza stany umysłu

za rzekå psy gubiå trop