drzewo to musi / n.d.

 

drzewo to musi być na tle nieba

wyrastać z ziemi

oddychać powietrzem

ptaki niebieskie są w jego gałęziach

i zieleń

rzeka to musi być koryto z wodą

płynąć skąd dokądś

i ryby zawierać

człowiek to musi być

może też nie być

wtedy cierpi