czekanie jest koncepcjå braku

 

Czekanie jest koncepcjå braku

Myślisz że kiedyś coś dostaniesz

Myślisz że kiedyś kimś się staniesz

Myślisz że teraz tego nie masz

Mniemasz że jesteś niepełny

Czekanie stwarza czas

Chociaż wydaje się że jest odwrotnie

Czekanie dotyczy przyszłości

Ale dzieje się teraz

Czekanie jest oddaniem swojej mocy

Wyrzeczeniem się obecności

Czekanie jest formå głodu

Przez całe życie czekasz

Czekasz że kiedyś będziesz

Robisz to po to żeby nigdy nie być

Oddychajåc w czekanie

Kieruję swojå uwagę

Powracam do siebie

Czule obejmuję czekanie

Wtedy zasłona opada

Czekanie też jest miłościå