Cokolwiek myślisz jest nieprawdā

 

Cokolwiek myślisz jest nieprawdā

To należy tylko do świata myśli

Obraz kota w twojej głowie jest tylko obrazem

Nie możesz pogłaskać kota w swojej głowie

Obraz Boga w twojej głowie jest tylko obrazem

Jeżeli pomyślisz że Bóg istnieje

Twoje myśli oddzielā cię od tych którzy myślā

Że Bóg nie istnieje

Jeżeli pomyślisz że Bóg nie istnieje

Twoje myśli oddzielā cię od tych którzy myślā

Że Bóg istnieje

Ludzie uwielbiajā się zabijać za takie myśli

Ludzie uwielbiajā się zabijać za takie słowa

Prędzej już  można powiedzieć

Że myśli zasłaniajā Boga

Który jest poza myślami

Choć pozostanie to myślā tyle że bardziej subtelnā

Twoje myśli oddzielajā cię od świata

Ponieważ mylisz je ze światem

Twoje myśli oddzielajā cię od samego ciebie

Ponieważ bierzesz je za samego siebie

Nie sā złe ani dobre

Jeśli pamiętasz że myśli sā myślami

Do tego jest potrzebna specjalna uwaga

Myśli sā całkowicie bez znaczenia