Ciężka woda i ciężkie mydło

 

Ani kobieta

Ani muzyka

Ani poezja

Ani na fejsbuku

Ciężka woda i ciężkie mydło

Ciężkie życie w radioaktywnym skłocie

Ani pieniādze

Ani sława

Ani podróże

Ani nawet dzieci

Ciężka woda i ciężkie mydło

Ciężkie życie w radioaktywnym skłocie

Ani alkohol

Ani narkotyki

Ani abstynencja

Ani zdrowy styl życia

Ciężka woda i ciężkie mydło

Ciężkie jest życie w radioaktywnym skłocie