ciało kobiety / 23.09. 2017 n.d. / W.wierszeomiłości

 

ciało kobiety

jest manifestacją piękna

stworzone do kochania

stworzone dla mężczyzny

ona sama jest rozkoszą dawania i brania

rozkoszą dawania życia

rozkoszą dawania rozkoszy

w zamian chce brać wszystko

***

ciało mężczyzny

stworzone dla kobiety

stworzone dla rozkoszy

jest manifestacją mocy

rozkoszą brania i dawania

rozkoszą brania rozkoszy

rozkoszą dawania siebie

w zamian chce spokoju

***

ciała kobiety i mężczyzny

wzajemnie przystające

stworzone dla komunii

zjednoczenia przeciwieństw

***

cała materia

światłość i ciemność

lewe i prawe

dodatnie i ujemne

stworzona dla rozkoszy

nie wojny

dla Oshi