Chora dusza spoczywa w swoim duszowym łożu / W.mękaioświecenie

 

Chora dusza spoczywa

W swoim duszowym łożu

Ma wysoką gorączkę

Trzysta milionów stopni

I tyle samo stopni

Na wieży oświecenia

Oświecenia którego nie ma

Oświecenia którego nie ma

Oświecenia którego nie ma

***

Na szczęście chora dusza

Ma także trzysta milionów

Stopni oddalenia od siebie samej

To daje dystans przeciwbólowy

I tyle samo wcieleń