Błądziłem / 16o62o19

 

Błądziłem

póki celem moim

było błądzić