BARDZIEJ ODDECHEM

BARDZIEJ ODDECHEM ANIŻELI CIAŁEM
PRZERWĄ MIĘDZY SŁOWAMI NIŹLI SENSEM ZDANIA
PIĘKNEM NIEZMIENNYM W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ FORMACH
PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ MIĘDZY ZŁUDZEŃ DWOJGIEM
TYM JESTEM WIĘC TYM SIĘ STAJĘ