A jeśli teraz mogę być szczęśliwy

 

A jeśli Teraz   m o g ę  BYĆ  szczęśliwy

Wrócę do Siebie w każdym punkcie continuum

W każdym momencie mojej egzystencji

Przypomnę sobie Stan Istnienia

A jeśli Teraz   m o g ę   BYĆ  szczęśliwy

To byłem jestem i będę

 

A jeśli duszę chcesz må zabrać

Strach pożådanie

Pamięć wyobraźnia

Abrakadabra

Makabra

 

A jeśli Teraz  m o g ę  podziękować

Za każdy chwilę mojej egzystencji

Przypomnę sobie Stan Istnienia

Wdzięczność to poziom świadomości

A jeśli Teraz doświadczam wdzięczności

To byłem jestem i będę

 

A jeśli w ciemność sieci chcesz mnie złapać

Strach pożådanie

Pamięć wyobraźnia

Abrakadabra

Makabra

 

A jeśli Teraz  m o g ę  BYĆ obecny

I w każdym punkcie continuum sens odnajdę

W czarnych momentach mojej egzystencji

Wrócę do siebie pod postaciå światła

A jeśli Teraz  m o g ę  BYĆ obecny

To byłem jestem i będę