Przyjechałem nad morze / 30.1o.2017 n.d.

 

Przyjechałem nad morze

Zapytałem co powie

Dziwne te jego historie

są czystą formą

dla życia treści

kolebką łonem

Muzycznym instrumentem

Wykonawcą

Kompozytorem

Niebiańskich obrazów

lustrem pomarszczonym

Zapytałem co powie

Nic nie powie

Wszystko